سایت رسمی هیات فطرس ملک دلیجان

مراسم

آخرین مراسم های برگزار شده هیات

شب چهارم
1395-07-13
شب سوم
1395-07-12
شب دوم
1395-07-11
شب اول
1395-07-10
scroll up